Privacy Statement

Privacy beleid - AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2018)

De Styling Concepts Group gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke gegevens die ons worden verstrekt. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven zonder uw nadrukkelijke toestemming.

LNV website - SSL-certificaat

De website van het LNV is een beveiligde website met een SSL-certificaat.
Een SSL-certificaat verhoogt de veiligheid van een website door de gegevens te versleutelen. Op deze manier kunnen de gegevens niet worden gelezen door cybercriminelen die proberen om data te onderscheppen. 
Een veilige website, welke dus beschikt over een SSL-certificaat, wordt in de adresbalk aangeduid met 'https' in plaats van 'http'. De extra 's' staat voor secure en toont aan dat het om een veilige website gaat.

Verwerking van persoonsgegevens

De aan de Styling Concepts Group - LNV verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor

  • het versturen van brochures
  • het versturen van nieuwsbrieven
  • inschrijvingen voor trainingen
  • het versturen van facturen en offertes
  • het profileren van aangesloten leden op de website van het LNV
  • het verwerken van aanvragen voor informatie met betrekking tot de diensten van de Styling Concepts Group, het Landelijk Netwerk Verkoopstylisten en van haar aangesloten Verkoopstylisten.

Contactformulier profielpagina LNV leden

Een kopie van iedere contactaanvraag die wordt gedaan via het contactformulier van een LNV Verkoopstylist, wordt verstuurd naar de Styling Concepts Group. De Styling Concepts Group zal de persoonsgegevens die via deze contactaanvragen zijn verstuurd, nooit gebruiken zonder toestemming van de afzender en/of van de desbetreffende LNV Verkoopstylist waarvoor de contactaanvraag is bedoeld.

E-mail marketing - nieuwsbrief

Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt de Styling Concepts Group - LNV uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin aanbiedingen en nieuws of tips van het LNV. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de samenwerkingspartners van het LNV bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn op de woningmarkt/vastgoedmarkt, in de markt van interieur, op het gebied van vastgoedgerelateerde cursussen of in de markt van financiële dienstverlening.
Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid u af te melden. Uw gegevens worden automatisch na afmelding verwijderd uit de database van de website van het LNV.

Klantcontact en facturering

De aan de Styling Concepts Group - LNV verstrekte gegevens kunnen door de Styling Concepts Group ook worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie. Uw gegevens kunnen tevens door de Styling Concepts Group worden gebruikt voor het verzenden van facturen voor de door u aanschafte producten of diensten.

Downloaden of aanvragen brochures

De Styling Concepts Group - LNV biedt u de mogelijkheid om via de website van het LNV een opleidingsbrochure de downloaden, of deze brochure aan te vragen per e-mail.
De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen en bewaard. U kunt op ieder moment aangeven dat uw NAW gegevens en telefoonnummer, dan wel uw e-mail adres uit onze database worden verwijderd.
U behoudt te allen tijde de controle over uw contactgegevens. U kunt op welk moment dan ook aangeven geen berichten (meer) te willen ontvangen naar aanleiding van een brochure download of aanvraag van een brochure. Uw e-mailadres en andere gegevens zullen op verzoek direct worden verwijderd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan de Styling Concepts Group - LNV gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. De Styling Concepts Group sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

De Styling Concepts Group verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden. Zij verstrekt ook geen persoonsgegevens aan derden tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de websites van de Styling Concepts Group en niet op andere websites van derden waarvoor op de website van het LNV een link wordt getoond. Als u via een hyperlink terecht komt op de website van een andere partij, zoals een van de samenwerkingspartners van de Styling Concepts Group - LNV, dan geldt dit Privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. De Styling Concepts Group adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Cookies      
                                 

Soms is het voor onze websites noodzakelijk om een cookie op uw computer te plaatsen. Dit kleine bestandje kan alleen door onze websites gebruikt worden en zal u niet blootstellen aan welk beveiligingsrisico dan ook. Het gebruik van dergelijke cookies is volkomen veilig. De werking van uw computer zal op geen enkele wijze daardoor beïnvloed worden. Een voorbeeld van het gebruik van een cookie is het opslaan van door u via webformulieren verstrekte persoonsgegevens, zodat deze niet opnieuw ingevoerd dienen te worden.

Uitschakelen en verwijderen cookies

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van de browser om een en ander te achterhalen.
Tips:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
  • Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden.
  • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein. 

Wijzigingen
De Styling Concepts Group behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in haar privacybeleid. Check daarom regelmatig deze pagina.

 

© Styling Concepts Group - LNV 2006 - 2019
 

Nieuwsbrief

Altijd het laatste LNV nieuws!
Al meer dan 2500 abonnees

Zoek een verkoopstylist

Klik op het kaartje en zoek per provincie of selecteer uit onderstaand menu.

Download brochure

Opleiding LNV Vastgoedstylist, een unieke combinatie van thuisstudie én praktijk in een woning!
Klik hier voor de uitgebreide informatie-BROCHURE.