Disclaimer

Disclaimer algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites en domeinnamen die het eigendom zijn van de Styling Concepts Group.

Door onze internetsite te bezoeken en/of de op deze site aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige disclaimer.
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel de Styling Concepts Group tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt zij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Wanneer de Styling Concepts Group links naar internetsites van anderen weergeeft, betekent dit niet dat wij de op of via deze sites aangeboden diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De Styling Concepts Group aanvaardt althans geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot inhoud, kwaliteit, correctheid, rechtmatigheid, gebruik of beschikbaarheid van dergelijke internetsites.
De Styling Concepts Group behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
De Styling Concepts Group garandeert niet dat de informatie, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze internetsite toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

De Styling Concepts Group behoudt zich alle rechten voor (auteursrechten, domeinnamen en merkrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie. De intellectuele eigendomsrechten van deze internetsite, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal, geluids- en/of videofragmenten en logo's, alles in de ruimste zin, berusten bij de Styling Concepts Group. Het is de gebruiker van deze internetsite nadrukkelijk verboden informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze schriftelijke toestemming.

De Styling Concepts Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade hoe dan ook genaamd die op welke wijze dan ook voortvloeit uit bijvoorbeeld de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.

Disclaimer LNV netwerk

Het netwerk verkoopstylisten van de Styling Concepts Group, tevens bekend als het Landelijk Netwerk Verkoopstylisten (hierna te noemen LNV), is een online adressenbestand van professionele verkoopstylisten. Het doel van het LNV is klanten te helpen bij het vinden van verkoopstylisten en verkoopstylisten te helpen bij het vinden van klanten.

De Styling Concepts Group stelt zich slechts ten doel partijen bij elkaar te brengen door het profileren van de door Styling Concepts Group gecertificeerde verkoopstylisten op haar internetsite.

De bij het LNV aangesloten verkoopstylist is zelfstandig ondernemer en derhalve geen werknemer van de Styling Concepts Group en is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bedrijfsvoering.

De Styling Concepts Group accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor aan derden geleverde diensten, goederen en/of producten door verkoopstylisten van het LNV.

De Styling Concepts Group is niet verantwoordelijk voor claims van klanten van aangesloten verkoopstylist of voor welke schade dan ook en is derhalve geen partij in geschillen tussen verkoopstylist en zijn/haar klant.

De klant verklaart zich akkoord met de inhoud van onderhavige disclaimer zodra hij/zij contact legt met een LNV Verkoopstylist.

Op deze disclaimers is Nederlands recht van toepassing.

Wij behouden ons het recht voor de op de internetsite aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen.

Lees ook: LNV Privacy beleid
 

© Styling Concepts Group 2006 - 2018
 

Nieuwsbrief

Altijd het laatste LNV nieuws!
Al meer dan 2500 abonnees

Zoek een verkoopstylist

Klik op het kaartje en zoek per provincie of selecteer uit onderstaand menu.

Download brochure

Opleiding LNV Vastgoedstylist, een unieke combinatie van thuisstudie én praktijk in een woning!
Klik hier voor de uitgebreide informatie-BROCHURE.